Weglopen: op zoek naar controle. Nieuwe inzichten op basis van onderzoek

Child Focus Nieuws

21-06-2017

Weglopen: op zoek naar controle. Nieuwe inzichten op basis van onderzoek

In aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin presenteert Child Focus vandaag een onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Luik: “Weglopen: banden verbreken om banden te zoeken.” Dit onderzoek geeft nieuwe inzichten over bedoelingen en traject van weglopers, die kunnen helpen bij een toekomstige betere preventie en omkadering.

De studie startte met een kwantitatieve analyse van 1.649 dossiers, van 228 dossiers werd een kwalitatieve analyse uitgevoerd en tenslotte werden 22 jongeren die ooit wegliepen geïnterviewd.

Weglopen speelt zich vaak af in een context van gezinsproblemen, probleemgedrag of psycho-affectieve kwetsbaarheid. Het is duidelijk dat de kwetsbaarheid die tot het weglopen heeft bijgedragen de jongere tijdens de wegloopperiode nog extra kwetsbaar maakt. Bovendien kiezen jongeren bij gebrek aan middelen om voeding of onderdak te vinden soms noodgedwongen voor gevaarlijke oplossingen. En ook de terugkeer is allerminst een garantie voor een happy end.

Toch zien we ook een andere kant van de medaille: hoewel een wegloopperiode zelden een oplossing biedt voor hun problemen, omschrijven jongeren dat niet noodzakelijk als negatief. ‘Vrijheid’ is een term die vaak terugkomt. Jongeren willen controle verwerven over hun leven en leefomgeving. Een effectieve preventie dient daarom uit te gaan van empowerment, om jongeren sterker te maken in hun zoektocht naar de aanpak van hun problemen. Daarbij hebben het gezin, de school, hulporganisaties en niet in het minst de jongere en zijn leeftijdsgenoten elk een belangrijke rol te spelen.

Je kan de studie en een samenvattende brochure downloaden via www.childfocus.be.

Meer info: Dirk Depover, 0476 959504 en Maryse Rolland, 0479 303021 woordvoerders Child Focus

© 2021 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912 - Privacybeleid - Cookies