Studiedag Preventie internationale kinderontvoeringen

Child Focus Nieuws

17-09-2018

Studiedag Preventie internationale kinderontvoeringen

Het aantal internationale kinderontvoering door ouders stijgt onrustwekkend.  In 2017 waren er 257 effectieve ontvoeringen, tegenover 217 het jaar daarvoor.

Bij internationale kinderontvoering brengt iemand zijn/haar kind(eren) over naar een ander land zonder de toestemming van de andere ouder. 
Dat kan onder meer het resultaat zijn van een uit de hand gelopen familiaal conflict.

Op 30 oktober aanstaande willen we het belang van de preventieve eerste lijn schetsen. Aan de hand van  praktijkvoorbeelden en rollenspelen, krijgt u een klare kijk op hoe u uw steentje kan bijdragen in de preventie van escalatie van dergelijke familiale situaties.
Het belang van ‘bemiddeling’ in deze situaties wordt in de verf gezet.

 

Schrijf in
 
Schrijf in

Op de studiedag wordt de Preventiegids internationale kinderontvoeringen voorgesteld. Deze gids informeert u over welke reactieve en preventieve stappen moeten gezet worden in dergelijke situaties.

Een aantal flowcharts stellen visueel voor naar wie kan doorverwezen worden wanneer er sprake is van een internationale kinderontvoering. 

Deze kaarten zijn gebaseerd op het Belgisch samenwerkingsprotocol internationale kinderontvoeringen dat werd afgesloten tussen de FOD’s Justitie en Buitenlandse Zaken, de gerechtelijke instanties en Child Focus.

 

Bron:  https://www.politeia.be/mailing/html/PreventieInternationaleKinderontvoe...

© 2019 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912