Belgian Better Internet Consortium (B-BICO)

Het B-BICO project is een project dat gefinancieerd wordt door de Europese Unie onder het programma Connecting Europe Facility (CEF).

Het project is innovatief zowel in zijn partnerschappen als in zijn algemene doelstellingen. B-BICO inspireert zich op bestaande kennis, expertise, initiatieven en middelen met betrekking tot veilig internetten, mediaopvoeding en het bevorderen van een beter internet voor Belgische kinderen en jongeren.

Doelstellingen

 

De doelstelling van dit project is om een consortium op te richten van alle Belgische actoren en stakeholders die werken rond of (on)rechtstreeks bezig zijn met veilig internet en mediawijsheid. Een dergelijke consortium brengt verschillende experten en kennis samen en maakt een concrete samenwerking mogelijk door gezamelijke initiatieven te nemen, zoals bijvoorbeeld de creatie van een “one-stop-shop” voor het Belgische publiek. Het hoofddoel van het consortium focust zich hoofdzakelijk op een BETER internet in plaats van een VEILIGER internet.

Partners

Het project focust op drie fundamenten: technische veiligheid, een veilig gebruik en een beter, positiever gebruik van het internet. Elk van de partners van het project heeft een doorgedreven expertise in één van deze drie bouwstenen.

Child Focus coördineert het project. De federale partner is,CERT.be; de Franse gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Média Animation en le ‘Conseil Supérieur de l’Education aux médias’ (CSEM)en de Vlaamse gemeenschap is vertegenwoordigd door iMinds (Mediawijs.be)

 

Activiteiten

Het project voorziet diverse activeiten, dit op verschillende niveaus:

  • De ontwikkeling van een consortium van stakeholders die zich inzetten voor een beter internet voor kinderen en de jongeren. Deze oefening zal gebaseerd worden op een kwalitatieve mapping van bestaande initiatieven in België.
  • De doelgroep van het consortium en van het project in het algemeen zijn in de eerste plaats kinderen en jongeren. Zij zijn degenen die we uiteindelijk willen bereiken. Een aantal initiatieven kunnen rechtstreeks voor hen ontwikkeld worden, waar andere zullen focussen op hun ouders, leerkrachten en andere opvoeders of de internetindustrie die de platforms aanbieden waarop ze actief zijn.
  • Bewustmakingsactiviteiten en –tools zullen ontwikkeld worden voor jongeren om een beter en veilig internetgebruik te promoten en om positieve, mediawijze attitudes te stimuleren, zoals kritische zin.  
  • Vormingen: Zowel Child Focus als Média Animation zullen hun vormingsprogramma verder uitbouwen. Op die manier zullen zowel leerkrachten, maatschappelijk werkers als ouders nog beter geïnformeerd worden en wegwijs worden gemaakt in hoe jongeren en kinderen op een veilige en verantwoorde manier online te laten gaan. Het project zal hierin ook extra aandacht hebben voor meer kwetsbare doelgroepen.
  • Preventie: Child Focus blijft haar hulplijn beheren waar iedereen (kinderen, jongeren, ouders en professionelen) die een vraag heeft of advies wenst over een veilig internetgebruik terechtkan. Vragen kunnen gaan over uiteenlopende zaken zoals ongewenste contacten (grooming), ongewenste gedrag (sexting), strafbare  inhoud enz. Indien van toepassing kan na eerstelijnshulp ook worden doorverwezen naar gespecialiseerde organisaties.
  • Reactie: Child Focus blijft een hotline beheren: www.stopchildporno.be, een anoniem meldpunt voor beelden van seksueel misbruik van kinderen.
  • Door een actieve bijdrage binnen Europese netwerken zullen de partners van het project informatie en good practices kunnen uitwisselen, kunnen deelnemen aan meetings en mee helpen bouwen aan een Europese aanpak.
  • Jongeren zullen een actieve rol hebben in zowel de ontwikkeling van bewustmakingscampagnes / preventiemateriaal als in de analyse van trends en de verspreiding van pedagogische preventietools.

Het project wil de dialoog bevorderen met spelers uit de internetindustrie en op die manier bijdragen tot het uitwisselen van informatie en acties rond een beter internetgebruik en andere technologieën. B-BICO wil via deze weg de industrie bewustmaken van haar verantwoordelijkheden.

Duur

Het project startte in januari 2015 en loopt tot juni 2016. Hierna neemt het consortium over.

Contact

Voor verdere informatie:

 
 
Jeroen Gobin
 
 
Anne-Claire Orban
 
 
Olivier Gobert
 
Andy Demeulenaere andy.demeulenaere@iminds.be

​​

SNCBThalysTECCarrefour HyperCarrefour Market

 

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.