Preventie

Child Focus strijdt tegen de verdwijning van kinderen en/of hun seksuele uitbuiting (online en offline). Maar nog beter is het deze feiten te voorko¬men. Dit door de fenomenen goed te bestuderen, ze zo beter te begrij¬pen, te lobbyen bij de betrokken overheden en andere instanties, het starten van preventie- en sensibiliseringscampagnes. Daarnaast bieden ze eveneens pedagogisch materiaal en vormingen aan.

© 2015 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912