Jobs

Child Focus, gevestigd in Brussel, telt 60 vaste medewerkers naast 550 vrijwilligers actief in het gehele land. Om de fondsenwervingsactiviteit verder uit te bouwen is Child Focus op zoek naar een ervaren professional. Child Focus is een onafhankelijke organisatie en genereert haar inkomsten deels vanuit de overheid en deels vanuit private bronnen, zoals (recurrente) giften van burgers, legaten, financiële sponsoring vanuit het bedrijfsleven, zakelijke samenwerkingsverbanden, tombola’s en solidariteitsacties geïnitieerd vanuit de samenleving. Daarbij wordt gekozen voor diversifiëring, efficiëntie en duurzaamheid. Voor indiensttreding binnen de afdeling Communicatie/ Cel Generositeit is Child Focus op zoek naar een Tweetalige Relatiebeheerder / Fondsenwerver (m/v/x).

Tweetalige Relatiebeheerder / Fondsenwerver (m/v/x) 

Rapporteert aan de coördinator “Cel Generositeit“ die vervolgens rapporteert aan de Directeur Communicatie.

Je verantwoordelijkheden

 • Ondersteunen van de cel fondsenwerving, zowel administratief als bij de dagelijkse werkorganisatie.
 • Meewerken aan de werving van nieuwe schenkers, versterken van hun engagement en bestendigen van de opgebouwde relatie.
 • Beheren van de donateurs-database, inclusief interactie met dienstenleveranciers en banken.
 • Proactieve en reactieve schenkerscommunicatie : verzenden van brieven en e-mails naar schenkers, verwerken van teruggestuurde post, verificatie van adresgegevens, behandeling van binnengekomen klachten.
 • Ontwikkelen en actueel houden van de handleiding voor het gebruik van de donateurs-database.
 • Uitvoeren van regelmatige analyses op het donateurenbestand met de bedoeling de fondsen-werving te optimaliseren en innovatieve acties voor te bereiden.
 • Regelmatige samenwerking met onze dienstenpartners.
 • Coaching en motivatie van de wervers op het terrein.
 • Deelname aan het wachtsysteem (binnen of buiten de werkuren) voor opsporingsaffichage. Dit betekent dat je maandelijks gedurende een week 24/24 oproepbaar bent (met recup systeem).

Je profiel:

 • Niveau Bachelor door opleiding of gelijkwaardige ervaring.
 • Redactioneel sterk, grondige mondelinge en schriftelijke beheersing van de twee landstalen (Nl/Fr).
 • Minimum basiskennis van databeheer-pakketten zoals CRM, Espadon…
 • Analytisch vermogen, in staat om data-trends te detecteren, nieuwsgierig naar de mensen achter de data.
 • Grondige kennis van MS Office, agendabeheer.
 • Organisatietalent, kan zelfstandig, nauwgezet en proactief werken.
 • Eerdere ervaring in fondsenwerving is een pluspunt.

We bieden je:

 • Een uitdagende job in een ambitieuze organisatie die zich ten dienste stelt van de gehele bevolking, met het belang van kinderen voor ogen.
 • Een voltijdse vervangingsarbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, met onmiddellijke indiensttreding.
 • Een brutosalaris in functie van het nuttige aantal jaren anciënniteit. Voorbeeld: (€2.042,65 zonder nuttige ervaring en €2.390,30  voor 7 jaar nuttige anciënniteit.
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, extralegale verlofdagen, een hospitalisatie-verzekering, een groepsverzekering, eindejaarspremie, 100% terugbetaling voor verplaatsing met het openbaar vervoer (op jaarbasis) en een vergoeding voor verplaatsing met de fiets of de auto.

Interesse? 

Stuur je kandidatuur met gedetailleerd CV en een motivatiebrief naar Els Smedts, HR Officer, Houba de Strooperlaan 292 te 1020 Brussel of per e-mail naar jobs@childfocus.org.

 

 

 

➤ Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij Child Focus? 

© 2015 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912