Jobs

Child Focus is de roepnaam van de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen. Het is een onafhankelijke organisatie met 60 medewerkers gevestigd in Brussel, naast 550 vrijwilligers actief in het gehele land.  Sinds 1998 kunnen slachtoffers van vermissing, ontvoering of seksuele uitbuiting 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 contact opnemen via het gratis noodnummer 116000.

Child Focus is momenteel op zoek naar een

Boekhouder (m/v/x)

Je verantwoordelijkheden 

 • Je rapporteert aan de Directeur Financiën en Middelen.
 • Je beheert de totaliteit van de algemene en analytische boekhouding en draagt bij aan het transparante en optimale beheer van de Stichting.
 • Je beheert boekhoudkundige en financiële taken : controle en opvolging van facturen, boekhoud-kundige documenten, financiële gegevens, correcte toepassing van de BTW, toezicht op de vaste activa.
 • Je beheert de financiële stroom : opmaak van facturen, bancaire overschrijvingen, beheer van de kassa en kredietkaarten, tijdige en correcte invoer van uitgaven en ontvangsten overeenkomstig de voorafgaandelijk gedefinieerde verdeelsleutels.
 • Je onderhoudt contact met diverse financiële instanties, wisselt informatie uit met de hiërarchische leidinggevende, bedrijfsrevisor, externe auditors, klanten, leveranciers en medewerkers. Je bent eveneens eerste contactpersoon voor de commissaris-revisor.
 • Je ondersteunt bij de uitwerking van de maandelijkse, trimestriële en jaarlijkse financiële rapporten, door analyse en vergelijking met het huidige budget en vorig jaar.
 • Je ondersteunt en maakt financiële rapporten op over diverse projecten die gefinancierd worden door externe partners (Europese commissie, overheid, private organisaties e.a.). Hiervoor volg je van dichtbij de richtlijnen opgelegd door deze partners, zorg je voor de opvolging en het archiveren van bewijsmateriaal (facturen, onkostennota’s, timesheets, contracten etc.) en werk je samen met de project managers en Directeur Financiën en Middelen. Je zorgt voor correcte en volledige rapporten in lijn met de boekhouding.
 • Je voert diverse administratieve taken uit : i.v.m. het budget, de thesaurie, je verzamelt gegevens voor de rapportering aan de Nationale Bank, jaarrekeningen,…je zorgt voor het klasseren en archiveren van boekhoudkundige en financiële documenten.

Je profiel

 • Niveau Bachelor in boekhouding, met tenminste 10 jaar ervaring.
 • Je hecht belang aan de missie van Child Focus.
 • Grondige kennis van de algemene en analytische boekhouding.
 • Nauwgezet en gestructureerd medewerker met oog voor detail.
 • Vertrouwd met de courante en specifieke boekhoudkundige software (Exact) en bankapplicaties.
 • Grondige kennis van MS Office.
 • Vlot in Nl, Fr en Engels.
 • Beschikbaar vanaf januari 2019 en operationeel na 2 maanden.

We bieden je

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Een brutosalaris in functie van het nuttige aantal jaren anciënniteit. Voorbeeld : € 2.556,86 voor 10 jaar nuttige ervaring (klasse 3a niveau 10).
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques van € 8, extralegale verlofdagen, een hospitalisatie-verzekering, een groepsverzekering, eindejaarspremie, 100% terugbetaling voor verplaatsing met het openbaar vervoer (op jaarbasis) en een vergoeding voor verplaatsing met de fiets of de auto.

Interesse?  

Stuur je kandidatuur met gedetailleerd CV en een motivatiebrief voor 18 november naar Els Smedts, Houba de Strooperlaan 292 te 1020 Brussel of per e-mail naar jobs@childfocus.org

 

➤ Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij Child Focus? 

© 2015 Child Focus | Houba - de Strooperlaan 292 | B-1020 Brussel | BE19 3101 2229 9912